Dasar Pemesanan NLB Restaurant

Terma & Syarat ini adalah bagi pesanan tunggal berjumlah RM15.00 (tertakluk kepada pesanan minimum seperti yang ditakrifkan di bawah)
yang dibuat melalui Nasi Lemak Bersinar (NLB Restaurant) melalui www.nlbrestaurant.com atau melalui NLB Laman Web kami. 

 • Yuran penghantaran adalah PERCUMA untuk semua pesanan melalui nlbrestaurant.com
 • Kawasan penghantaran terhad terpakai disebabkan restoran yang terhad iaitu hanya di Kota Bharu.
 • Permintaan pesanan khas (seperti, tambahan ikan bilis, tambahan timun) tidak boleh dibuat melalui pesanan laman web. Anda perlu note pada ruang komen pada page pembayaran di laman web NLB.
 • Harga hidangan anda akan ditunjukkan pada borang pesanan anda sebelum dipersetujui.
 • Bagi sebarang permintaan yang bukan standard, sila buat pesanan melalui Nombor +6013-591 2475 atau email hello@nlbrestaurant.com
 • Walaupun kami akan mencuba sedaya upaya kami untuk menghantar pesanan anda mengikut lingkungan waktu yang dinyatakan, bagi menjamin keselamatan penghantar team NLB kami, masa penghantaran mungkin terjejas disebabkan oleh cuaca yang kurang baik, keadaan trafik dan/atau isu-isu teknikal yang di luar kawalan.
 • Perkhidmatan NLB adalah tertakluk kepada adanya perkhidmatan tersebut. Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan.
 • Akses kepada Laman nlbrestaurant dot com atau Nombor +6013-591 2475 mungkin digantung sementara waktu dan tanpa notis awal bila berlaku kegagalan sistem, penyelenggaraan atau pembaikan atau di atas sebab-sebab yang bukan dalam kawalan NLB Restaurant. NLB menolak tuntutan semua liabiliti bagi sebarang kegagalan berfungsi, pergantungan atau gangguan kepada Laman atau Nombor+6013-591 2475, termasuk kegagalan mengakses disebabkan oleh masalah rangkaian perhubungan.
 • Jika NLB dihalang atau lambat dalam melaksanakan mana-mana atau semua obligasinya di bawah Perjanjian ini disebabkan oleh force majeure, maka NLB akan dibebaskan daripada prestasi atau menepati masa, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan NLB tidak bertanggungjawab kepada anda (sama ada ganti rugi atau sebaliknya) dalam perlaksaan atau kelewatan dalam pelaksanaan. “Force majeure” ertinya apa-apa kejadian yang di luar kawalan NLB Restaurant, dan termasuk keadaan cuaca yang luar biasa, banjir, kemarau, ribut, kilat, angin kencang, taufan, gempa bumi, bencana alam, bencana alam, pesawat atau objek udara, letupan, kebakaran, peperangan, permusuhan, pemberontakan, terrorisms, kekacauan awam, rusuhan, mogok atau lock-out pada bandar atau skala industri, pertikaian perindustrian, tindakan industri oleh pekerja, kekurangan tenaga buruh, barang-barang, makanan atau bahan-bahan, kerosakan mesin atau alat atau sistem; dan perbuatan atau peraturan-peraturan kerajaan dan politik gangguan dengan operasi biasa NLB Restaurant.
 • Kami mungkin akan meminda Terma Pesanan Web dari masa ke masa dan sebarang penggunaan atau meneruskan dalam penggunaan Laman Web ini adalah bergantung kepada penerimaan Terma Pesanan Web ini. Terma Pesanan Web, bersama dengan Terma & Syarat Laman Web, Polisi Privasi dan sebarang polisi lain yang anda mungkin telah persetujui, merupakan perjanjian menyeluruh di antara NLB dan anda dengan menghormati penggunaan anda bagi Laman Web ini.

NASI LEMAK BERSINAR NO.3571C SEKSYEN 20. KG. PUTEH. JALAN K. KRAI KOTA BHARU.

Hubungi

 • Hotline: 010-520 8155